กลยุทธ์ 7 ข้อ ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการอบรมในปี 2017

กลยุทธ์ 7 ข้อ ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการอบรมในปี 2017

         

การนำ E-Learning มาใช้ให้เข้ากับยุคสมัย

คงจะไม่มีใครปฎิเสธได้ว่ายุคนี้เป็น ยุคดิจิตอล ซึ่งข้อมูลและเวลาของเราส่วนใหญ่ จะอยู่บน อุปกรณ์อิเล็กโทรนิกส์ ดังนั้นการอบรมแบบออนไลน์ถือว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับธุรกิจในยุคปัจจุบัน

โทรศัพท์มือถือ สมาร์ทโฟน ก็เป็นอีกช่องทางสำคัญที่ทำให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงหลักสูตรการอบรมได้ทุกที่ และกำลังเป็นที่นิยมอย่างมาก ที่คุณจะลืมเสียมิได้

 

รู้ความต้องการของบริษัท

แน่นอนว่าบริษัทจำเป็นต้องมีการอบรมพนักงาน แต่สำหรับผู้จัดการฝึกอบรมที่ดีนั้น นอกจากจะต้องมีแนวคิดที่ชัดเจน ถึงวัตถุประสงค์ ทิศทาง ระยะเวลา และ งบประมาณของการอบรมแต่ละหลักสูตรแล้ว สิ่งสำคัญที่สุดคือการวางแผนที่เล็งเห็นถึงประโยชน์จากการอบรมของแต่ละส่วนงานในองค์กร

 

ประเมินผล ของกลยุทธ์ที่เคยนำมาใช้

ถ้าบริษัทของคุณมีการนำระบบออนไลน์เข้ามาใช้ในการอบรมอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นการทดลองใช้ หรือลองใช้แล้วไม่เป็นที่พึงพอใจ ให้ลองกลับมาทบทวนดูว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง สามารถนำผลการประเมินไปปรับใช้ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานให้กับพนักงานได้อย่างไร โดยอาศัยตัวช่วยที่สำคัญ คือ ระบบ Learning Management System (LMS) ในการเก็บข้อมูลเพื่อช่วยในการประเมินผล

 

หาจุดที่ลงตัว

หลักสูตรการอบรมที่ดีนั้น ต้องอยู่ในจุดที่ลงตัวระหว่างตัวแปรที่หลากหลาย เช่น ค่าใช้จ่าย ขอบเขตเนื้อหาของแต่ละหลักสูตร หรือจำนวนพนักงานที่เข้าอบรม เป็นต้น หากคุณต้องการจัดการอบรมให้พนักงาน 100 คนด้วยงบไม่จำกัด คุณก็จะสามารถทำทุกอย่างที่ต้องการได้ แต่หากพนักงานมีจำนวนมากขึ้น และบริษัทอยู่ในช่วงรัดเข็มขัด คุณคงต้องมองภาพรวมว่า สิ่งใดจะให้ประโยชน์สูงสุดในระยะยาว

 

เน้นสิ่งที่เป็นรูปธรรม

คุณต้องมีแนวทางการจัดอมรมที่ชัดเจน เพื่อจะได้สามารถวางแผนงานได้จนเสร็จสมบูรณ์ ตามตารางเวลาและงบประมาณที่กำหนด เมื่อคุณได้แผนที่ต้องการแล้วควรที่จะได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับพนกงานหรือหัวหน้างานก่อนที่จะลงตารางการอบรมที่เหมาะให้กับพนักงาน เพื่อให้การอบรมเป็นที่ยอมรับกับทุกฝ่าย

 

ตกผลึกความคิด

แน่นอนว่าการจัดอบรมนั้นไม่ควรหยุดอยู่กับที่ คุณต้องมีการปรับข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่ตลอดเวลา เพราะแวดวงธุรกิจนั้นเต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลง สิ่งที่เคยเป็นที่นิยมในช่วง 2-3 ปีที่แล้ว อาจกลายเป็นสิ่งที่ตกยุคในปัจจุบัน ซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ง่ายโดยเฉพาะในแวดวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และ แฟชั่น

 

เครื่องมืออัตโนมัติ – automation

เครื่องมืออัตโนมัติต่างๆ ที่ใช้สร้าง E-Learning นั้น สามารถที่จะช่วยคุณสร้างหลักสูตรออกมาในรูปแบบที่แตกต่างกัน โดยในปัจจุบัน คุณสามารถปรับเปลี่ยนหลักสูตรให้เหมาะสมกับความต้องการได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังใช้งานง่ายอีกด้วย


Related Article


แนวโน้มด้านการเรียนรู้และพัฒนา

นปี 2016 นั้นนับว่าเป็นปีแห่งความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี โดยสิ่งที่เป็นประเด็นในปีที่ผ่านมา 6 อันดับแรกได้แก่

  1. ปัญญาประดิษฐ์ (AI)
  2. หุ่นยนต์
  3. รถยนต์ขับเคลื่อนด้วยตัวเอง
  4. ภาพเสมือนจริง

Read More


opdta3

articulate


ติดต่อเรา