ผลการสำรวจการจัดการอบรมในองค์กรของอุตสาหรรมไทย (ภาคที่ 1)

ผลการสำรวจการจัดการอบรมในองค์กรของอุตสาหรรมไทย (ภาคที่ 1)

08/03/2017
|
Comments off
|

ในปีที่แล้ว บริษัท เวิลด์ เลิร์นนิ่ง ฮับ ของเรา ได้ทำแบบสำรวจความคิดเห็น เรื่องการจัดอบรมในองค์กร โดยได้เก็บข้อมูลจากผู้บริหาร 731 คนจากองค์กร 687 แห่ง เพื่อสำรวจถึงความต้องการด้านการอบรมของบริษัทต่างๆ ในประเทศไทย ซึ่งบทความในครั้งนี้เกี่ยวเนื่องกับผลสำรวจ ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดอบรม

แม้จะมีผลวิจัยออกมาว่า หลักสูตร eLearning นั้นสามารถช่วยประหยัดงบประมาณได้มาก แต่ความคิดเห็นส่วนใหญ่อ้างอิงจากผลสำรวจ ก็บ่งชี้ว่าบริษัทส่วนใหญ่ในประเทศไทย ยังใช้หลักสูตรอบรมแบบดั้งเดิม เช่นการจัดอบรมโดยวิทยากร การฝึกหัด หรือ การปฏิบัติงานจริง ซึ่งหลักสูตร eLearning นั้นได้ถูกนำไปใช้เพียง 14% เท่านั้น

จะเห็นได้ว่า องค์กรของไทยนำหลักสูตร eLearning มาใช้น้อยกว่าองค์กรต่างชาติมาก ซึ่งเหตุผลที่ผู้บริหารไม่ให้ความสนใจ หลักสูตร eLearning เท่าที่ควร เหตุผลหลักคือ หลักสูตรที่มีนั้นยังไม่ค่อยมีคุณภาพ และจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาอีกมาก
อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารส่วนใหญ่ยังเชื่อว่า หากสามารถนำ หลักสูตร eLearning ไปใช้ร่วมกันกับวิธีอบรมแบบอื่นๆ โดยอาศัยเทคโนโลยีเข้ามาร่วมด้วย คงจะทำให้การจัดการอบรมได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น

ในแง่ของความต้องการด้านการอบรม ผลสำรวจ ทำให้เราทราบว่า ความต้องการด้านการอบรมขององค์กรไทยกับต่างชาตินั้นต่างกัน บริษัทไทยต้องการหลักสูตรที่ยืดหยุ่นปรับเปลี่ยนได้ง่าย และเหมาะสม ส่วนบริษัทต่างชาติต้องการหลักสูตรที่เน้นการออกแบบมาอย่างดี เพื่อให้ได้ผลลัพธ์สูงสุด ซึ่งหลักสูตรแบบ e-Learning นั้นสามารถตอบโจทย์ต่อความต้องการของทั้งองค์กรไทยและต่างชาติ

อย่างไรก็ตาม มีองค์กรจำนวนมากกว่าครึ่งที่ตอบแบบสอบถามว่า มีการจัดสรรงบให้ หลักสูตร eLearning แค่ 10% ซึ่งสาเหตุหลักที่ หลักสูตร eLearning ถูกมองว่าไม่คุ้มค่าแก่การลงทุนก็คือ การออกแบบหลักสูตรยังไม่มีคุณภาพ ทำให้การอบรมลักษณะนี้ไม่เห็นผลที่เด่นชัด

สิ่งที่บริษัทต่างๆ ให้ความสำคัญอย่างยิ่ง คือ Return on Investment (ROI) ซึ่งความจริงแล้วเราสามารถทำให้หลักสูตร eLearning ถูกนำไปใช้อย่างคุ้มค่า โดยการปรับขนาดของกลุ่มเป้าหมายที่จะใช้หลักสูตรให้เหมาะสม ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนในการจัดหลักสูตรอบรมได้ถึง 67%

กล่าวโดยสรุปแล้ว หากมีการออกแบบที่ดี หลักสูตร eLearning เป็นเครื่องมือที่ช่วยลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้

หากคุณสนใจเกี่ยวกับการอบรมแบบ หลักสูตร eLearning คุณสามารถติดตามบทความของเราได้ในโอกาสต่อไป หรือ ติดต่อมาที่เรา ผ่านทางอีเมล์ เพื่อขอรับข้อมูลที่ละเอียดยิ่งขึ้น


Related Article


กลยุทธ์ 7 ข้อ ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการอบรมในปี 2017

การนำ E-Learning มาใช้ให้เข้ากับยุคสมัย

คงจะไม่มีใครปฎิเสธได้ว่ายุคนี้เป็น ยุคดิจิตอล ซึ่งข้อมูลและเวลาของเราส่วนใหญ่ จะอยู่บน อุปกรณ์อิเล็กโทรนิกส์ ดังนั้นการอบรมแบบออนไลน์ถือว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับธุรกิจในยุคปัจจุบัน

Read More


opdta3

articulate


ติดต่อเรา