แนวโน้มด้านการเรียนรู้และพัฒนา

แนวโน้มด้านการเรียนรู้และพัฒนา

                                     แนวโน้มด้านการเรียนรู้และพัฒนา

ในปี 2016 นั้นนับว่าเป็นปีแห่งความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี โดยสิ่งที่เป็นประเด็นในปีที่ผ่านมา 6 อันดับแรกได้แก่

  1. ปัญญาประดิษฐ์ (AI)
  2. หุ่นยนต์
  3. รถยนต์ขับเคลื่อนด้วยตัวเอง
  4. ภาพเสมือนจริง
  5. การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตผ่านอุปกรณ์ต่างๆ (IoT)
  6. อวกาศ

ความเปลี่ยนแปลงที่ยกมาข้างต้น ล้วนเป็นนวัตกรรมที่เข้ามาเปลี่ยนวิถึชีวิตของเรา ซึ่งอาจจะเรียกได้ว่าเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญ ที่มีผลกระทบต่อหลายๆ วงการ รวมทั้งการศึกษาด้วย

การฝึกอบรมในองค์กรใหญ่ๆ มักจะพบปัญหาในการจัดการอบรมไม่ทั่วถึง อันเนื่องมาจากการขาดบุคลากร หรือไม่ได้ผลสัมฤทธิ์ที่ต้องการ เพราะไม่สามารถปรับเนื้อหาให้เหมาะสมกับผู้เรียนเฉพาะกลุ่มได้ บริษัทหรือองค์กรขนาดใหญ่จำนวนมาก จึงเริ่มปรับกลยุทธ์เพื่อให้เหมาะสมกับกลุ่มพนักงาน ที่ในระยะหลังมีแนวโน้มเป็นคนรุ่นใหม่ และทำงานโดยอิสระมากขึ้น

กลยุทธ์ที่นิยมใช้กันมากขึ้น อาทิเช่น

–        การนำเทคโนโลยีมาใช้ มีการใช้โซเชียลมีเดีย และการทำงานผ่านอุปกรณ์ต่างๆ เช่นโทรศัพท์มือถือ ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อประสานงาน หรือการเข้าถึงลูกค้า อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญก็คือความรู้ความเข้าใจในการนำไปใช้ เพื่อให้การใช้เทคโนโลยีเกิดประโยชน์ได้อย่างแท้จริง

–        การอบรมแบบมุ่งเน้นที่ตัวบุคคลหรือจุดประสงค์ เป็นการวางหลักสูตรที่มุ่งเน้นไปที่ประสิทธิภาพในการอบรม โดยปรับหลักสูตรให้เหมาะกับผู้เรียนแต่ละกลุ่ม ผู้เรียนสามารถจัดการอบรมให้สอดคล้องกับการทำงานได้ โดยเทคโนโลยีจะช่วยให้ผู้เรียนมีการโต้ตอบ และได้มีส่วนร่วมในการอบรม ทำให้การอบรมมีประสิทธิภาพดีขึ้น

คาดว่าในอนาคต การจัดอบรมแบบ eLearning จะเป็นที่รู้จักมากขึ้น โดยจุดเด่นจะอยู่ที่การโต้ตอบแบบ 2 ทาง การนำข้อมูลมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีการเน้นให้ผู้เรียนสามารถหาแหล่งข้อมูล มากกว่าการป้อนความรู้โดยตรง และแลกเปลี่ยนความรู้ผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กมากขึ้น

สิ่งสำคัญในการปรับกลยุทธ์เช่นนี้ก็คือ การเลือกผู้ให้บริการที่สามารถตอบสนองความต้องการของบริษัทหรือองค์กรได้ ไม่ว่าจะทางด้านเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ การออกแบบหลักสูตรให้เหมาะสมกับผู้เรียนเฉพาะกลุ่ม หรือบริการหลังการขาย


Related Article


ในการออกแบบหลักสูตร eLearning การเลือกตัวแปรเพื่อใช้วัดและประเมินหลักสูตรเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง เพราะตัวแปรที่เลือกใช้จะเป็นสิ่งชี้วัดว่าหลักสูตรนี้ถูกสร้างขึ้นตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ และ ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และพัฒนาความสามารถในการทำงานได้หรือไม่ รวมถึงเป็นตัวชี้วัดว่า eLearning ที่สร้างขึ้นนั้นให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าแก่องค์กร นอกจากนี้ การประเมินผลที่ดียังเป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกันในอนาคตได้ด้วย

Read More


opdta3

articulate


ติดต่อเรา